Asociacijos

Associations
1975 7 min.

 

Režisierius John Smith

 

Žurnalų vaizdų ir spalvų lydimas skamba tekstas iš Herberto H. Clarko straipsnio „Žodžių asociacijos ir lingvistikos teorija“. Pasitelkus įgimtas anglų kalbos dviprasmybes, kalba „Asociacijose“ supriešinama su pačia savimi. Veikdami išvien/vieni prieš kitus, vaizdai ir žodžiai griauna/kuria prasmę.