Bėgantys pro šalį / Runpast

Bėgantys pro šalį / Runpast
2011 11 min.

 

Režisierius | Director Denisas Kolomyckis

 

RUNPAST – tai surealistinis, eksperimentinio kino žanro, trumpo metro šokio filmas, sukurtas pagal Franco Kafkos apsakymą ‘Žmogus bėgantis pro šalį’ (The men running past). Pats filmo ir apsakymo pavadinimas sufleruoja apie praeitį, dalykus kurie įvyko arba galėjo įvykti, taip pat kalba apie žmogų, kuris turėtų egzistuoti, tačiau ar tikrai egzistuoja? Tai filmas kuris yra sakralus, tačiau tuo pat metu įžulus ir absurdiškas. Tik muzikalus ir jautrus, bei simbolius matantis žiūrovas yra tas kuriam šis filmas buvo sukurtas.

 

RUNPAST – it’s surrealistic, experimental film genre, short dance film, created by Franz Kafka short story “The men running past”. The story and the movie name prompt about the past, things that happened or could be happened, as well as talking about someone who should be present, but does that someone really exist? This is a film that is sacred, but at the same time bold and absurd. Only a sensitive viewer will see symbols which has been created to mixed you up.

Kiti programos filmai