Darbininkai išeina iš fabriko / Workers Leaving the Factory

Darbininkai išeina iš fabriko / Workers Leaving the Factory
Austrija
2011
Vaidybinis
11 min.

 

Režisierius | Director Katharina Gruzei

Scenarijaus autorius | Script Katharina Gruzei

Operatorius | Cinematography Renate Bauer

Prodiuseris | Producer Katharina Gruzei

Gamybos kompanija | Production company Katharina Gruzei

Kontaktai | Contacts Katharina Gruzei, address Stockhofstrasse 52/7, 4020 Linz, Austria, e-mail: k.gruzei@gmail.com

 

Neoninės lempos apšviečia tamsų apleistos tabako gamyklos koridorių. Netrukus jį užplūsta darbininkai. Gyvas darbuotojų paveikslas kelia klausimus apie šių laikų darbininkų klasę ir dirbančių moterų įvaizdį. Filmas virsta “La sortie des usines Lumière” citata.

 

Buzzing neon tubes light up the pitch black corridor of an abandoned tobacco factory. A walk through the endless uncanny corridor is accompanied by workers that seem to multiply. Tableau vivants of workers evoke questions about the working class today and the representation of female workers. The film transforms into a silent movie with a quote of the Film “La sortie des usines Lumière”.