Reportažas iš Millbrook / Report from Millbrook

Reportažas iš Millbrook / Report from Millbrook
1966 12 min.

„Reportažas iš Millbrook buvo nufilmuotas 1965-aisiais, savaitgalį apsilankius pas Timothy Leary. Tai buvo šviesi vasaros išvyka. Be LSD. Tačiau mudu su Timu išėjome pasivaikščioti ir kalbėjome apie LSD. Vienu metu mes sustojome ant nedidelio tilto. Žiūrėjome į srovę tylėdami. Timas sugriovė tylą. Jis sakė pastebėjęs, jog aš tik skaičiau tuo metu, kai kiti svečiai naudojosi proga su jo priežiūra išmėginti LSD. Aš jam pasakiau, kad kūrėjus motyvuojantys ir „vežantys“ chemikalai yra kur kas stipresni ir paslaptingesni nei LSD ar kokie nors kiti narkotikai. Šia gaida mes baigėme savo pokalbį ir grįžome. Daugiau nebuvo ką sakyti. 1966 m. vietos šerifas atliko reidą Timo namuose. „East Village Other“ Įrašė interviu su šerifu apie reidą. Aš panaudojau interviu kaip garso takelį filmui. Valdene galima pamatyti kitą medžiagos versiją.“ – J. M.

 

“Report From Millbrook was filmed in 1965, on a weekend visit to Timothy Leary’s place. It was a light summer outing. No LSD. Tim took me for a walk, though, and we talked about LSD. At one point in our walk we stopped on a little bridge. We looked into the stream silently. Tim broke the silence. He had noticed, he said, that I was only reading while other guests were using the occasion, under his supervision to go through an LSD experience. I told him that the chemicals that motivate and drive artists are more powerful and mysterious than LSD or any drug. On that note we turned back and ended our walk. There was nothing more to say. In 1966, Tim’s place was raided by the local sheriff. The East Village Other taped an interview with the sheriff about the raid. I used the interview as the soundtrack for the film. The footage can also be seen in a different version in Walden.” – J.M.

Kiti programos filmai