Juokai Juokais / Trust to Jesting

Juokai Juokais / Trust to Jesting
1991 6 min.

 

Režisierius Šarūnas Jakštas

Nesusipratimai ir pavojai tyko ne tik ore, bet ir ant žemės. Iššokus iš lėktuvo, neišsiskleidžiantis parašiutas pridaro aibę rūpesčių parašutininkui. Tačiau kur yra tikrasis pavojus? Mes visi leidžiamės? O gal kylam? O gal krentame? Juokai juokais, bet ar mes turime parašiutą?

 

Misunderstandings and dangers lurk not only air but also on the ground. Parachutist has a lot of trouble when the parachute does not open. Though where is the real danger? We are all landing? Or maybe taking off? Or maybe we are falling? Jokes is a joke, but do we have a parachute?