Sinchronizacija / Synchronization

Sinchronizacija / Synchronization
2009 8 min.

 

Režisierius Rimas Sakalauskas

 

Pagrindinės filmo idėja – vizualizuoti asmeninius vaikystės sapnus. Šiam tikslui pasiekti pasirinkti tarybiniais metais pastatyti objektai, kaip antai Televizijos bokštas, atsitiktinis vandens bokštas ar vaikų žaidimų aikštelės “metalinis gaublys”. Videodarbas konstruojamas asociacijų principu, gimdančiu netikėtus, utopinius ir tiesiog logiškai neįmanomus reginius.

 

The main idea of this film – visualizing personal childhood dreams. To achieve this, Soviet era buildings were chosen: such as the Television Tower, occasional water tower or children playground’s “metal globe”. Video work is constructed in association with the principle that generate unexpected, utopian and just logically impossible spectacle.