Tas Saldus žodis

That Sweet Word
Lietuva
1977
Vaidybinis
1 min.

Režisierius |Artūras Barysas
Operatorius | Dominykas Velička
Kompozitorius | Haruspic
Pagrindinis aktorius | Artūras Barysas

Ar laisvė – tik vaiduoklis?