Tie kurie nežinote, pasiklauskite tų kurie žino

Those who does not know, ask the ones who does
Lietuva
1975
Vaidybinis
5 min.

Režisierius |Artūras Barysas
Operatoriai | Jonas Čergelis, Stasys Mackonis, Albinas Slavinskas
Kompozitorius | Girnų Giesmės

Minią patraukia keistuolis miesto aikštėje, kuris galimais atskleis gyvenimo ir tiesos slėpinius.